hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 4 December 2018
created time: 14:43

spektakl teatralny Wydz III mgr Szymon Budzyk


date: 27 May 2019
duration: 16:00–22:00