hall Koncertowa


booker: Andrzej Pikul
created on: 21 July 2019
created time: 19:31

Sesja poprawkowa, Egzamin wstępny


date: 12 September 2019
duration: 8:00–20:00