hall Koncertowa


booker: Rafał Jacek Delekta
created on: 4 September 2019
created time: 12:43

rekrutacja do szkoły doktorskiej – kierunek kształcenia instrumentalistyka


date: 17 September 2019
duration: 6:00–22:00