hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 19 February 2020
created time: 19:45

prof. Szczepanowska, dr hab. Masternak


date: 18 May 2020
duration: 12:30–16:00