hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 19 February 2020
created time: 19:43

prof. Szczepanowska, dr hab. Masternak


date: 12 May 2020
duration: 15:00–18:00