hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 19 February 2020
created time: 19:53

prof. Szczepanowska, dr hab. Masternak


date: 29 May 2020
duration: 9:00–13:00