hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 9 February 2019
created time: 11:26

prof. Mieczysław Szlezer


date: 21 May 2019
duration: 16:00–21:30