hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 9 February 2019
created time: 11:22

prof. Mieczysław Szlezer


date: 9 May 2019
duration: 15:00–21:30