hall Koncertowa


booker: Paweł Krauzowicz
created on: 1 February 2020
created time: 11:44

Prof. M. Mleczko – Koło oboistów


date: 26 February 2020
duration: 17:00–20:00