hall Koncertowa


booker: Biuro Promocji
created on: 14 February 2020
created time: 14:43

Próby przed nagraniem oraz montaż firmy DUX


date: 22 February 2020
duration: 14:30–22:00