hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 26 March 2018
created time: 20:56

próby prof. Mieczysław Szlezer


date: 1 June 2019
duration: 9:00–17:30