hall Koncertowa


booker: Wojciech Widłak
created on: 14 May 2018
created time: 10:44

Próby do koncertu Katedry Kompozycji


date: 12 May 2019
duration: 10:00–15:00