hall Koncertowa


booker: Wojciech Widłak
created on: 14 May 2018
created time: 10:41

Próby do koncertu Katedry Kompozycji


date: 15 May 2019
duration: 16:00–21:30