hall Koncertowa


booker: Wojciech Widłak
created on: 11 July 2018
created time: 17:08

Próby do koncertu dyplomowego studia II st. Katedra Kompozycji


date: 26 June 2019
duration: 9:00–14:00