hall Koncertowa


booker: Wojciech Widłak
created on: 11 July 2018
created time: 17:02

Próby do koncertu dyplomowego st. II st. – Katedra Kompozycji


date: 24 June 2019
duration: 18:00–21:30