hall Koncertowa


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 1 May 2019
created time: 16:33

próba przed “Maratonem moniuszkowskim” dr hab. K. Suska – Zagórska


date: 8 May 2019
duration: 20:00–22:00