hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 31 December 2019
created time: 15:23

próba i spektakl Szymon Budzyk


date: 25 May 2020
duration: 17:00–22:00