hall Koncertowa


booker: Wojciech Widłak
created on: 6 July 2018
created time: 10:43

Próba techniczna do koncertu dyplomowego Katedry Kompozycji (II st.)


date: 21 June 2019
duration: 15:00–17:30