hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 4 December 2018
created time: 14:42

próba do spektaklu Wydz III mgr Szymon Budzyk


date: 24 May 2019
duration: 15:00–22:00