hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 31 December 2019
created time: 15:18

próba do spektaklu Szymon Budzyk


date: 19 May 2020
duration: 18:00–21:00