hall Florianka


booker: Jacek Ozimkowski
created on: 9 May 2019
created time: 11:55

Próba do spektaklu La Canterina orkiestra Paweł Szczepański


date: 11 May 2019
duration: 10:00–17:00