hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 3 May 2019
created time: 15:27

próba do spektaklu aktorskiego Wydz III Szymon Budzyk


date: 7 May 2019
duration: 20:00–22:00