hall Florianka


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 3 March 2020
created time: 14:13

Paulina Bujok nagranie doktoratu


date: 8 May 2020
duration: 7:30–14:00