hall Florianka


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 3 March 2020
created time: 14:15

Paulina Bujok nagranie doktoratu


date: 9 May 2020
duration: 8:00–21:30