hall Koncertowa


booker: Stanisław Krawczyński
created on: 14 October 2019
created time: 23:40

Nagranie Szkoła Muzyczna F.K.M.


date: 12 May 2020
duration: 6:00–22:00