hall Kameralna


booker: Biuro Promocji
created on: 25 September 2019
created time: 11:02

Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Opery ARIA/ Rektor Stanisław Krawczyński


date: 16 February 2020
duration: 10:00–22:00