hall Florianka


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 12 March 2019
created time: 16:56

Konkurs Sonatowy


date: 18 February 2020
duration: 10:00–21:30