hall Kameralna


booker: Mariusz Sielski
created on: 21 January 2020
created time: 10:20

Konferencja naukowa “Pieśń przyszłości”


date: 19 May 2020
duration: 8:00–14:00