hall Kameralna


booker: Andrzej Godek
created on: 24 January 2020
created time: 7:48

Konferencja – Katedra Instr Dętych Drewnianych


date: 15 May 2020
duration: 8:00–16:00