hall Kameralna


booker: Andrzej Godek
created on: 24 January 2020
created time: 7:45

Konferencja – Katedra Instr Dętych Drewnianych


date: 14 May 2020
duration: 15:00–21:30