hall Koncertowa


booker: Mariusz Sielski
created on: 29 January 2020
created time: 12:06

Konferencja Kat. Instr. Dętych Drewnianych


date: 15 May 2020
duration: 8:00–15:00