hall Kameralna


booker: Andrzej Godek
created on: 29 January 2020
created time: 12:25

Koncert studentów Kat. Instr. Dętych z Wrocławia


date: 11 May 2020
duration: 12:30–21:30