hall Koncertowa


booker: Jerzy Tosik-Warszawiak
created on: 22 January 2019
created time: 15:13

Koncert Koła Kameralistów


date: 9 May 2019
duration: 16:30–22:00