hall Florianka


booker: Jerzy Tosik-Warszawiak
created on: 22 January 2019
created time: 14:59

Koncert Koła Kameralistów


date: 8 May 2019
duration: 16:00–21:00