hall Florianka


booker: Jerzy Tosik-Warszawiak
created on: 19 January 2018
created time: 17:50

Koncert – Pieśni Żeleńskiego


date: 10 May 2019
duration: 12:00–22:00