hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 26 March 2018
created time: 0:00

egzaminy sesji poprawkowej i obrony


date: 13 September 2019
duration: 14:00–19:30