hall Kameralna


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 3 September 2019
created time: 17:38

egzaminy sesji poprawkowej


date: 11 September 2019
duration: 14:00–17:00