hall Koncertowa


booker: Mieczysław Szlezer
created on: 12 March 2019
created time: 16:09

egzaminy semestralne


date: 1 February 2020
duration: 9:00–18:00