Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:

VI edycja obejmować będzie lata akademickie 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.
Data rozpoczęcia – październik 2017.

Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:

Egzamin wstępny na Studia Podyplomowe Muzykoterapia składa się z następujących komponentów:

1) wykonanie dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze na wybranym przez kandydata instrumencie oraz wykazanie się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument;
2) test z literatury muzycznej;
3) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych;
4) badanie predyspozycji muzykoterapeutycznych.

TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

U W A G A:
Termin składania dokumentów: 8.09.2017r.
Termin egzaminu:                            16.-17.09.2017r.

 

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.pl
w dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej: pokój nr 307; czwartek 11:00-12.00
w dziekanacie Studiów Podyplomowych MT: pokój nr 15; wtorek 9:00-10:00

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (do pobrania obok)
2) dyplom lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia – nieobligatoryjnie,
4) dwie fotografie o wymiarach 35 mm na 45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
należy złożyć w teczce z wypisanymi na pierwszej, zewnętrznej stronie teczki danymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zamieszkania i do korespondencji, wybranym rodzajem studiów podyplomowych, określeniem roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja oraz ze spisem składanych dokumentów.

Więcej informacji:

Muzykoterapia