Show more options Hide more options

O projekcie


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Akademia Muzyczna w Krakowie realizuje projekt:

ARTYŚCI JUTRA

– podniesienie kompetencji studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K124/15

Okres realizacji: 1.04.2016 – 28.02.2019

Dofinansowanie projektu z UE: 929 417,62 zł

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, wchodzących wkrótce na rynek pracy. Skierowany jest on do studentów ostatniego i przedostatniego semestru studiów II stopnia kierunków Instrumentalistyka (instrumenty orkiestrowe) oraz Wokalistyka, kolejno w latach: 2016/2017 (I edycja), 2017/2018 (II edycja) oraz 2018/2019 (III edycja).

Aby osiągnąć ten cel, w ramach programu realizowane są serie certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zadań praktycznych, oraz zacieśniana jest relacja z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami będącymi potencjalnymi pracodawcami absolwentów. Dzięki pogłębieniu współpracy między uczelnią a instytucjami z jej otoczenia społeczno-ekonomicznego, można będzie w przyszłości wypracować zbieżny dla obu stron wzór studenta-przyszłego pracownika. Szczególny nacisk projekt kładzie na kompetencje komunikacyjne, osobiste, samoorganizacyjne i zawodowe uczestników.

Realizacja

W ramach projektu odbywają się:

  • certyfikowane szkolenia z zakresu specyfiki pracy w renomowanych orkiestrach, chórach i zespołach wokalnych,
  • zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności miękkie i interpersonalne z zakresu pracy w grupie,
  • zadania dotyczące tematyki z zakresu wykorzystywania techniki Alexandra (opanowywanie stresu towarzyszącemu pracy wykonawczej),
  • wizyty studyjne u pracodawców mających długoletnią ścisłą współpracę z AMK, m.in. w Filharmonii Krakowskiej, Operze Krakowskiej, Sinfonietta Cracovia,
  • wizyty studyjne w instytucjach z poza terenu Polski – w operach i filharmoniach w Europie, m.in. u Filharmoników Berlińskich i w Operze Wiedeńskiej.

Terminy zajęć planowane są w sposób nie kolidujący z dydaktyką.