Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sala Koncertowa – zakup systemu audio-video

W ramach udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowano zakup systemu audio-video w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie


Termomodernizacja Auli Florianka

W dniu 14.10.2015 roku, Pani Profesor Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji”.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków europejskich w ramach działania
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość całkowita projektu wynosi 2.365.913,80 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Spójności: 1.988.304,89 zł.W ramach projektu opracowane zostaną audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 28 budynków.Jest to pierwszy etap założenia inwestycyjnego, którego celem jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznych artystycznych uczelni wyższych w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 uczelniami z terenu całego kraju:
– Akademią Muzyczną im Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
– Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
– Akademią Muzyczną w Krakowie,
– Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
– Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
– Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
– Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
– Uniwersytetem Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
– Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie,
– Akademią Sztuki w Szczecinie,
– Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
– Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi.Akademia Muzyczna w Krakowie otrzymała dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji termomodernizacji „Florianki” w wysokości 85.000,00 PLN.