Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

WYNIKI

III Międzyuczelniany Konkurs Kameralny dla duetów instrumentalnych i duetów wokalnych

Wyniki duety instrumentalne

Wyniki duety wokalne


 

 Harmonogram Konkursu

III Międzyuczelniany Konkurs Kameralny duety wokalne 21.03.2016

III Międzyuczelniany Konkurs Kameralny duety instrumentalne 22.03.2016

 


 

 

Termin Konkursu: 21 – 22 marca 2016

Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużony do 13 marca 2016

REGULAMIN

§ 1

1. Organizatorem III Międzyuczelnianego Konkursu Kameralnego dla duetów instrumentalnych i duetów wokalnych jest Akademia Muzyczna w Krakowie.

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 21.03.2016 do 22.03.2016

3. Przesłuchania Konkursu odbędą się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43

4. W Konkursie mogą wziąć udział studenci I i II stopnia Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Muzycznej w Łodzi, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej w Katowicach.

5. Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach: duet instrumentalny (fortepian + inny instrument) oraz i duet wokalny (fortepian + głos).

6. Każdą z uczelni mogą reprezentować 4 duety instrumentalne i 6 duetów wokalnych.

7. Przeprowadzenie eliminacji uczelnianych jest autonomiczną sprawą poszczególnych Uczelni.

§ 2

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do 1 marca 2016 roku drogą elektroniczną na adres anna.klis@amuz.krakow.pl lub pocztą zwykłą (decyduje data stempla pocztowego) następującą dokumentację, która nie podlega zwrotowi:

• wypełniona  KARTA UCZESTNICTWA (dostępna obok)
Adres Konkursu:

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska
z dopiskiem
III Międzyuczelniany Konkurs Kameralny dla duetów instrumentalnych i duetów wokalnych

§ 3

1. Lista uczestników Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.amuz.krakow.pl  do dnia 15 marca 2016 roku.

§ 4

1. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej począwszy od komisyjnie wylosowanej w pierwszym dniu Konkursu litery alfabetu.

2. Program Konkursu w przypadku wokalistów ma być wykonany z pamięci.

3. Program w kategorii instrumentalnej musi być zróżnicowany stylistycznie i obowiązkowo zawierać I część sonaty kompozytora XVIII lub XIX wieku, pozostała część programu musi zawierać utwory oryginalnie napisane na dany skład zespołu.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

4. W kategorii duetów wokalnych program obowiązkowo musi zawierać tylko po jednej pieśni F. Schuberta, J. Gala i E. Granadosa.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.

5. Jeden pianista może wystąpić tylko z jednym instrumentalistą i jednym wokalistą.

6. Wokalista może wystąpić tylko z jednym pianistą.

§ 5

1. W skład Jury wchodzi po 3 pedagogów z każdej Akademii, a lista jurorów zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.

2. Jury Konkursu pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu. Jednym z jego punktów jest zastrzeżenie, że profesor będący członkiem Jury nie punktuje uczestnika będącego jego uczniem / studentem.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 6

1. W III Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym pula nagród w każdej kategorii wynosi 3.000 PLN.

2. Na podstawie oceny poziomu Konkursu Jury ma prawo zmiany układu nagród, ich liczby i wysokości, zależnie od punktacji

3. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do organizatorów przed rozpoczęciem Konkursu

4. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe

5. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia Konkursu

§ 7

1. Wykonania konkursowe wszystkich etapów wraz z Koncertem Laureatów są otwarte dla publiczności.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i video wszystkich koncertów i wydarzeń w czasie trwania Konkursu oraz użycia tych nagrań do celów archiwizacji i reklamy Konkursu.

3. Nagrania mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody wykonawców. W szczególności, organizator rezerwuje sobie prawo odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych, do rejestracji i transmisji wszystkich wydarzeń konkursowych.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.

5. W przypadku wykorzystania nagrań dla celów komercyjnych, nagrania te będą przedmiotem dalszych negocjacji.

§ 8

1. Rezerwacji noclegów i wyżywienia uczestnicy dokonują i pokrywają ich koszty we własnym zakresie, także dotyczy to kosztów dojazdu.

2. Organizatorzy zapewnią uczestnikom sale do ćwiczeń w Akademii Muzycznej w Krakowie w ograniczonym przedziale czasowym (w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów).

Informacji udziela:
Biuro Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43
tel. +48 12 422 44 00
email: anna.klis@amuz.krakow.pl