Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Regulamin Konkursu
I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego
8 – 9 kwietnia 2017

I. Nazwa Konkursu
I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego.

II. Zakres Konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla studentów, dla których przedmiot „Fortepian” nie jest przedmiotem głównym.

III. Termin Konkursu
8 – 9 kwietnia 2017r.

IV. Kategorie uczestników
A – studenci, którzy nie realizowali przedmiotu fortepian główny w szkole muzycznej II st. ani też nie są aktualnie uczniami szkoły średniej na kierunku fortepian główny.

B – studenci, którzy są absolwentami szkoły muzycznej II st. po kierunku fortepian główny lub też są aktualnie uczniami szkół średnich na kierunku fortepian główny.

V. Kategorie Konkursowe
Konkurs dotyczy tylko kategorii fortepian solo.

VI. Miejsce Konkursu
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. św. Tomasza 43.

VII. Organizator Konkursu
Akademia Muzyczna w Krakowie
Zespół Przedmiotowy Fortepianu Obowiązującego

VIII.
Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

IX. Adres Konkursu
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska

Telefon: +48 12 422 44 00
Fax: + 48 12 422 44 55
e-mail: elzbietahoffman@op.pl
X. Jury Konkursu
Skład Jury zostanie ogłoszony przed Konkursem. Jury pracuje według odrębnego, zatwierdzonego przez członków Jury regulaminu.
Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI. Ocena wykonań
Wykonania utworów będą podlegały ocenie w następujących aspektach:
1. zgodność realizacji z zapisem,
2. zgodność realizacji z założeniami stylistycznymi epoki, w której utwór powstał,
3. zgodność ekspresji wykonawczej z zawartością ekspresyjną utworu,
4. umiejętność odczytywania i realizowania intencji kompozytora.
5. ogólne wrażenie artystyczne.

XII. Nagrody
W każdej kategorii przewidziane są trzy nagrody główne i wyróżnienia.

XIII. Warunki uczestnictwa
W celu zgłoszenia uczestnictwa należy:
– nadesłać do 20 marca 2017 roku drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Konkursu:

KONKURS – I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
UL. ŚW. TOMASZA 43, 31-027 KRAKÓW, POLSKA
następującą dokumentację, która nie podlega zwrotowi
• wypełnioną Kartę Uczestnictwa
• potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 100 PLN
(kopia dowodu przelewu)
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z dopiskiem: Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego

XIV. Inne warunki
1. Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją konkursu ponosi organizator.
2. Opłaty związane z podróżą, wyżywieniem i noclegiem ponoszą uczestnicy.
3. Rezerwację noclegów i wyżywienia uczestnicy konkursu dokonują we własnym zakresie.
4. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na przesłuchanie konkursowe
z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
XV. Wymagania programowe

Kategoria – fortepian solo:

A – 1. utwór polskiego kompozytora
2. program do wyboru uczestnika

czas prezentacji max. do 15 minut

B – 1. utwór polskiego kompozytora
2. program do wyboru uczestnika

czas prezentacji max. do 20 minut

Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.