Show more options Hide more options

Doktoraty i habilitacje


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

DOKTORAT

Istnieją następujące sposoby realizacji przewodu doktorskiego w krakowskiej Akademii Muzycznej:
1. W ramach rozwoju naukowego pracowników zatrudnionych na etacie asystenta w naszej lub w innej uczelni,
2. W ramach działalności Środowiskowych Studiów Doktoranckich,
3. Na wniosek indywidualny, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów
Bez względu na obraną drogę formalną – warunki merytoryczne są jednakowe.

DOKTORAT, HABILITACJA

Tematyka prac doktorskich i habilitacyjnych w zakresie teorii muzyki winna dotyczyć, co zrozumiałe, jakiejś znaczącej twórczości lub znaczącego dzieła czy gatunku, względnie jakiegoś istotnego aspektu muzyki – rozpatrywanych w perspektywie teoretycznej i artystycznej oraz w kontekście kultury. Rodzaj i ilość rozwiązań szczegółowych jest nieograniczona. Ważne staje się natomiast problemowe (nie czysto materiałowe) ujęcie tematu i adekwatność przyjętych przez autora założeń metodologicznych.

Doktoraty i habilitacje

ZAKRESY TEMATYCZNE:

  • Dzieło muzyczne – usytuowane w kontekście kultury i funkcjonujące w przestrzeni życia muzycznego – poddane wielostronnej analizie i interpretacji. Analogicznie: grupa dzieł danego kompozytora stanowiąca pewną całość, np. reprezentująca określony gatunek czy inny sensowny zbiór.
  • Całokształt twórczości kompozytora – znaczącego dla swego miejsca i czasu – w ujęciu monograficznym. Analogicznie: monograficzne ujęcie jakiegoś gatunku, rodzaju, genre’u, modusu czy stylu – specyficznego i ważnego dla kultury muzycznej określonej epoki.
  • Zespół aspektów formalnych i technicznych twórczości muzycznej, ich specyfika i funkcja w perspektywie synchronicznej względnie diachronicznej.
  • Zagadnienia wchodzące w zakres poetyki muzycznej.
  • Problematyka badawcza interpretacji artystycznej (dźwiękowej) dzieła muzycznego.
  • Problematyka badawcza percepcji słuchowej i recepcji kulturowej dzieła muzycznego.
  • Problematyka relacji zachodzących między muzyką a literaturą, teatrem i innymi sztukami. Aspekty intermedialne i intertekstualne dzieła muzycznego.

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

Wniosek o wszczęcie przewodu

Zasady pisania prac doktorskich

Kwestionariusz osobowy