Show more options Hide more options

MISJA BIURA KARIER
Misją Biura Karier Akademii Muzycznej w Krakowie jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy i rozwoju swojej kariery

CELE BIURA KARIER
- zapewnianie studentom aktualnych informacji z rynku pracy
- umożliwienie studentom szybkiego i sprawnego kontaktu z pracodawcą
- przekazanie studentom rzetelnej wiedzy, która ułatwi im osiągnięcie sukcesu zawodowego
- monitorowanie kariery absolwentów w celu dopasowania programu studiów do zamieniających się trendów i zapotrzebowania oraz jako informacja dla kandydatów

STRATEGIE BIURA KARIER
- dotarcie z informacją o działalności Biura Karier do jak najszerszego grona interesariuszy
- nawiązanie współpracy z Biurami Karier innych uczelni
- kontakt z instytucjami państwowymi oraz NGO
- pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjno-informacyjną

CAREER’S OFFICE


Working in

progress

Read more