Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Akademia Muzyczna w Krakowie
Katedra Kompozycji

4. Ogólnopolski Konkurs Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego — Kraków 2020
pod honorowym patronatem prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego

deadline: 31.01.2020r.

REGULAMIN

1.
Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci Profesora Marka Stachowskiego (1936-2004), wybitnego polskiego kompozytora i pedagoga, jurora konkursów muzyki współczesnej, zasłużonego Rektora i długoletniego Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.

2.
Konkurs jest organizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie – Katedrę Kompozycji we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich – Oddziałem w Krakowie, ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do studentów kompozycji oraz kompozytorów urodzonych po 31 grudnia 1982 roku.

3.
Przedmiotem IV edycji Konkursu w 2020 roku jest utwór o czasie trwania od 9 do 12 minut na altówkę i fortepian, prezentujący oryginalny pomysł artystyczny w szeroko pojętej współczesnej stylistyce muzycznej.

4.
Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwa utwory. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

5.
Każdy uczestnik dostarcza:

• 3 egzemplarze partytury czytelnej w zapisie, opatrzonej godłem oraz tytułem, z wyszczególnioną obsadą i czasem trwania

• cyfrowy nośnik danych (płyta kompaktowa), opatrzony tym samym godłem, zawierający plik komputerowy w formacie PDF z partyturą utworu tożsamą z ww. egzemplarzami papierowymi

• zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon, e-mail, informację o odbytych lub odbywanych studiach kompozycji)

• potwierdzenie niewykonania i nienagrodzenia utworu oraz pisemną zgodę autora na wykonanie i nagranie utworu na adres:

Akademia Muzyczna w Krakowie
Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji
i Edukacji Muzycznej
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

z dopiskiem:
4. Konkurs Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego 2020
w terminie do 31 stycznia 2020.
Decyduje data doręczenia partytury.
Sekretarzem Konkursu jest Jarosław Płonka.

6.
Jury Konkursu w składzie: Zbigniew Bargielski, Marcin Bortnowski, Marcel Chyrzyński i Wojciech Widłak (przewodniczący), przyznaje jedną Nagrodę Główną, którą stanowi prawykonanie nagrodzonego utworu w kwietniu 2020 roku na koncercie w ramach 32. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, współorganizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Krakowie i Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie. Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 23 lutego 2020 r.

7.
Materiały wykonawcze do ww. wykonania nagrodzonego utworu dostarcza Organizatorowi Konkursu uczestnik, któremu nie przysługuje z tego tytułu żadna gratyfikacja.

8.
Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony i  przenosi w tym celu swoje prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.

9.
Egzemplarze partytury i głosów utworu nagrodzonego bądź wyróżnionego przechodzą na własność Akademii Muzycznej w Krakowie. Egzemplarze partytur utworów nienagrodzonych będą do odebrania w Dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia Konkursu.

10.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów pkt 4. Utwory nieodpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

11.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.