Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wyniki 3. Konkursu Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego 2018

Jury 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego w składzie: prof. Zbigniew Bargielski, dr hab. Marcin Bortnowski, dr hab. Marcel Chyrzyński, prof. Wojciech Widłak (przewodniczący), na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Akademii Muzycznej w Krakowiepostanowiło, co następuje:

Nagrodę Główną w postaci prawykonania na koncercie w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich w kwietniu 2018 r. otrzymał Jakub Królikowski (godło „szarlotka z lodami”), ur. 1988, absolwent klasy kompozycji prof. Zbigniewa Kozuba w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, za utwór „The Myth About Hermaphrodite” na flet altówkę i harfę.

2 równorzędne wyróżnienia honorowe otrzymali:

Katarzyna Bem (godło „KCKBKR”), ur. 1991, studentka klasy kompozycji dra hab. Cezarego Duchnowskiego w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, za utwór „Harpie” na flet altówkę i harfę,

Żaneta Rydzewska (godło „X3824”), ur. 1991, studentka klasy kompozycji prof. Stanisława Moryty w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Brigitte Muntendorf w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii (Niemcy) za utwór „mono” na flet altówkę i harfę.

Serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie podczas koncertu 21 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ul. Lipowa 4), w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.


Akademia Muzyczna w Krakowie
Katedra Kompozycji

3. Ogólnopolski Konkurs Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego — Kraków 2018
pod honorowym patronatem prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego

deadline: 12.02.2018r.

REGULAMIN

1.
Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci Profesora Marka Stachowskiego (1936-2004), wybitnego polskiego kompozytora i pedagoga, jurora konkursów muzyki współczesnej, zasłużonego Rektora i długoletniego Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.
2.
Konkurs jest organizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie – Katedrę Kompozycji, ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do studentów kompozycji oraz kompozytorów urodzonych po 31 grudnia 1982 roku.
3.
Przedmiotem III edycji Konkursu w 2018 roku jest utwór o czasie trwania od 9 do 12 minut na trio instrumentalne w składzie: flet (bez odmian), altówka i harfa.
4.
Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwa utwory. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.
5.
3 egzemplarze partytury czytelnej w zapisie, opatrzonej godłem oraz tytułem, z wyszczególnioną obsadą i czasem trwania wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon, e-mail, informację o odbytych lub odbywanych studiach kompozycji), potwierdzenie niewykonania i nienagrodzenia utworu oraz pisemną zgodę autora na wykonanie i nagranie utworu należy nadesłać na adres:

3. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego 2018
Akademia Muzyczna w Krakowie
Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji
i Edukacji Muzycznej
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
w terminie do 12 lutego 2018.
Decyduje data doręczenia partytury.

6.
Jury Konkursu w składzie: Zbigniew Bargielski, Marcin Bortnowski, Marcel Chyrzyński i Wojciech Widłak, przyznaje jedną Nagrodę Główną, którą stanowi prawykonanie nagrodzonego utworu w kwietniu 2018 roku na koncercie w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, współorganizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Krakowie i Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie. Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 23 lutego 2018 r.
7.
Materiały wykonawcze do ww. wykonania nagrodzonego utworu dostarcza Organizatorowi Konkursu uczestnik, któremu nie przysługuje z tego tytułu żadna gratyfikacja.
8.
Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony i przenosi w tym celu swoje prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.
9.
Egzemplarze partytury i głosów utworu nagrodzonego bądź wyróżnionego przechodzą na własność Akademii Muzycznej w Krakowie. Egzemplarze partytur utworów nienagrodzonych będą do odebrania w Dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia Konkursu.
10.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów pkt 4. Utwory nieodpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.
11.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.