Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

DAINA1


Konkurs do projektu DAINA1 – rozstrzygnięty!

Decyzją komisji stypendialnej do polsko-litewskiego projektu badawczego DAINA1 pt. „Muzyka czasu przemian: wyraz wolności w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 roku” pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Janickiej-Słysz stypendium naukowe dla doktoranta otrzymuje mgr Dominika Micał, natomiast stypendium naukowe dla studenta zostaje przyznane dwóm osobom: Pani Zuzannie DaniecPanu Marcinowi Słoninie, ze względu na osiągnięcie tej samej liczby punktów.

Gratulujemy zwycięskim kandydatom!


Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym DAINA 1

DOKTORANT                                              STUDENT

 


Prezentacja projektu DAINA 1 amerykańskim stypendystom Fundacji Fulbrighta

W dniu 31 lipca 2018 w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie odbyła się (na zaproszenie Centrum) prezentacja projektu polsko-litewskiego DAINA 1 amerykańskim stypendystom Fundacji Fulbrighta, prowadzącym badania w Polsce. Przedstawione zostały najważniejsze założenia projektu, metodologia i obecny stan badań. Prezentacja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

 


Z przyjemnością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na projekty polsko-litewskie DAINA 1, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, wniosek złożony przez Akademię Muzyczną w Krakowie został zakwalifikowany do finansowania, uzyskując wysoką – trzecią pozycję na liście rankingowej:
https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-06-25-daina1.
Wnioskodawcą i kierownikiem projektu pt. Muzyka czasu przemian: wyraz wolności w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 roku jest dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP, Prorektor ds. dydaktyki i nauki Akademii Muzycznej w Krakowie, reprezentująca Katedrę Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Grant otrzymał 720 800 złotych finansowania. Litewskim partnerem i kierownikiem projektu jest dr Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė – profesor z Lietuvos muzikos ir teatro akademija (Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru) w Wilnie.

Serdecznie gratulujemy!