Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

W oparciu o Instrukcję czynności podejmowanych przez kierownika jednostki przy organizacji projektów naukowych i artystycznych w Akademii Muzycznej w Krakowie z dn. 20.09.2007r. KARTA PROJEKTU musi być dostarczona na miesiąc przed planowanym terminem projektu.

Organizacja pojektów imprez - instrukcja postępowania

Karta Projektu AMK-F7

Dział promocji


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie jest ośrodkiem bogatego życia koncertowego. Działalność koncertowa związana jest zarówno z kształceniem młodych muzyków-instrumentalistów, jak i działalnością artystyczno-naukową pedagogów. Jej celem jest popularyzacja dorobku Uczelni, konfrontacja studentów z szeroką publicznością koncertową oraz propagowanie muzyki na wysokim poziomie wykonawczym wśród krakowskich melomanów. W Uczelni organizowane są koncerty – symfoniczne, oratoryjne, recitale i koncerty kameralne, audycje studenckie, studenckie przedstawienia operowe. W sumie rocznie Dział promocji uczestniczy w organizacji około czterystu przedsięwzięć odbywających się w ramach działalności Akademii.

Dział promocji zajmuje się szeroko pojętą promocją Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Do głównych zadań Biura należą:

  • koordynacja działalności artystycznej w porozumieniu z jednostkami Akademii: koncertów symfonicznych i kameralnych, koncertów z udziałem chórów i zespołów wokalnych, studentów, pokazów scenicznych, recitali pedagogów, kursów mistrzowskich, konkursów, konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz wystaw,
  • współpraca z mediami,
  • redakcja strony internetowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,
  • współpraca z innymi instytucjami przy organizacji wydarzeń artystycznych,
  • współpraca przy organizacji Festiwalu Nauki,
  • udział w targach książki,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych o Uczelni,
  • dystrybucja plakatów i programów wydarzeń artystycznych organizowanych przez Akademię,
  • opracowywanie wniosków aplikacyjnych na realizację projektów artystycznych w ramach konkursów lokalnych, ogólnopolskich,
  • ewidencja działalności artystycznej i naukowo-dydaktycznej Uczelni.