Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Biuro Promocji Artystycznej


Akademia Muzyczna w Krakowie jest ośrodkiem bogatego życia koncertowego. Działalność koncertowa związana jest zarówno z kształceniem młodych muzyków-instrumentalistów, jak i działalnością artystyczno-naukową pedagogów. Jej celem jest popularyzacja dorobku Uczelni, konfrontacja studentów z szeroką publicznością koncertową oraz propagowanie muzyki na wysokim poziomie wykonawczym wśród krakowskich melomanów. W Uczelni organizowane są koncerty – symfoniczne, oratoryjne, recitale i koncerty kameralne, audycje studenckie, studenckie przedstawienia operowe. W sumie rocznie Biuro uczestniczy w organizacji około czterystu przedsięwzięć odbywających się w ramach działalności Akademii.

Biuro Promocji Artystycznej zajmuje się szeroko pojętą promocją Akademii Muzycznej w Krakowie. Do głównych zadań Biura należą:

  • koordynacja działalności artystycznej w porozumieniu z jednostkami Akademii: koncertów symfonicznych i kameralnych, koncertów z udziałem chórów i zespołów wokalnych, studentów, pokazów scenicznych, recitali pedagogów, kursów mistrzowskich, konkursów, konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz wystaw,
  • współpraca z mediami,
  • redakcja strony internetowej Akademii Muzycznej w Krakowie,
  • współpraca z innymi instytucjami przy organizacji wydarzeń artystycznych,
  • współpraca przy organizacji Festiwalu Nauki,
  • udział w targach książki,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych o Uczelni,
  • dystrybucja plakatów i programów wydarzeń artystycznych organizowanych przez Akademię,
  • opracowywanie wniosków aplikacyjnych na realizację projektów artystycznych w ramach konkursów lokalnych, ogólnopolskich,
  • ewidencja działalności artystycznej i naukowo-dydaktycznej Uczelni.